რიცხვის და რაოდენობის დაკავშირება, ფერის იდენტიფიკაცია და მოტორული უნარების განვითარება

  

 

 

  

  

ბავშვები გაეცნენ ლექსის კითხვის სტრატეგიებს.გაიაზრეს პოეზიისა და პოეტის დანიშნულება.თავიანთი წარმოდგენით გააცოცხლეს პოეტების მიერ დახატული სურათები.აღნიშნული სტრატეგიების გამოყენებით წაიკითხეს თავიანთი საყვარელი ლექსები,შემდეგ ეს ლექსები აკინძეს ხის ტოტებზე და შექმნეს ,,ლექსების ხე,ლექსის შტო-ფოთლებიანი...''

  შ.პ.ს. სკოლა "ნერგები"  საიტი დამზადებულია გიორგი კვეკვესკირის მიერ

  სკოლის მისიაა მოამზადოს ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი, აქტიური და სამოქალაქო აზროვნების მქონე პიროვნება, რომელიც იქნება ჰუმანიზმისა და დემოკრატიული ფასეულობების მატარებელი, ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციებისა და ღირებულებების გამზიარებელი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი პიროვნება. მოამზადოს მოსწავლეები წარმატებული მომავალი ცხოვრებისათვის, რათა სკოლის კურსთამთავრებულებმა შეძლონ თავისუფლად დაიმკვიდრონ ადგილი საზოგადოებაში.