შეგახსენებთ, რომ თამაშში მონაწილეობდნენ მე-10, მე-11, მე-12 კლასის მოსწავლეები.
ფინალში გადავიდა ლიზი ბერეკაშვილის გუნდი (კლასი - XI).

 შეიძლება იყოს 7 ადამიანი, მდგომარე ადამიანები და შენობაში-(ი)ს გამოსახულება 

  

ქართული ენა და ლიტერატურა

  

    

ათწილადები და მათი გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

  შ.პ.ს. სკოლა "ნერგები"  საიტი დამზადებულია გიორგი კვეკვესკირის მიერ

  სკოლის მისიაა მოამზადოს ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი, აქტიური და სამოქალაქო აზროვნების მქონე პიროვნება, რომელიც იქნება ჰუმანიზმისა და დემოკრატიული ფასეულობების მატარებელი, ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციებისა და ღირებულებების გამზიარებელი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი პიროვნება. მოამზადოს მოსწავლეები წარმატებული მომავალი ცხოვრებისათვის, რათა სკოლის კურსთამთავრებულებმა შეძლონ თავისუფლად დაიმკვიდრონ ადგილი საზოგადოებაში.